Updating search results...

Search Resources

88 Results

View
Selected filters:
M3.1.3 Matrices: propiedades(ejercicio)
Conditional Remix & Share Permitted
CC BY-NC-SA
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 3 "Compartiendo secretos" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Exercici sobre propietats de les matrius

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M3 1.Matrices: definición
Only Sharing Permitted
CC BY-NC-ND
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 3 "Compartiendo secretos" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Presentanció sobre les matrius: definició, igualtat de matrius, tipus.

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M3.2.2 Sistemas lineales: eliminación gaussiana
Conditional Remix & Share Permitted
CC BY-NC-SA
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 3 "Compartiendo secretos" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Resoldre sistemes lineals a través de l'eliminació Gaussiana. Explicació dels diferent passos d'aquest sistema d'eliminació de Gauss.

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M3.2.2 Sistemas lineales: eliminación gaussiana (ejercicio)
Conditional Remix & Share Permitted
CC BY-NC-SA
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 3 "Compartiendo secretos" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Exercici sobre el sistema d'eliminació de Gauss

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M3 2.Sistemas lineales
Conditional Remix & Share Permitted
CC BY-NC-SA
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 3 "Compartiendo secretos" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Equacions lineals, sistema d'equacions lineals, interpretació matricial d'un sistema lineal, nombre de solucions d'un sistema lineal

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M3.3.1 Polinomios: definición (ejercicio)
Conditional Remix & Share Permitted
CC BY-NC-SA
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 3 "Compartiendo secretos" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Exercici sobre suma i multiplicació de polinomis

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M3.3.2 Polinomios: grado
Conditional Remix & Share Permitted
CC BY-NC-SA
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 3 "Compartiendo secretos" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Definició del grau d'un polinomi

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M3.3.2 Polinomios: grado (ejercicio)
Only Sharing Permitted
CC BY-NC-ND
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 3 "Compartiendo secretos" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Excercici sobre el grau d'un polinomi (suma)

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M3.3.3 División Euclídea
Only Sharing Permitted
CC BY-NC-ND
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 3 "Compartiendo secretos" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Divisió de polinomis, la divisió euclidiana

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M3.3.3 División euclídea (ejercicio)
Only Sharing Permitted
CC BY-NC-ND
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 3 "Compartiendo secretos" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Excercici sobre la divisió euclidiana

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M3.3.4 Raíces
Only Sharing Permitted
CC BY-NC-ND
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 3 "Compartiendo secretos" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Definició de les arrels d'un polinomi de primer i segon grau.

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M3.3.4 Raíces (ejercicio)
Only Sharing Permitted
CC BY-NC-ND
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 3 "Compartiendo secretos" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Excercici sobre arrels de polinomis

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M3 3.Polinomios: definición
Conditional Remix & Share Permitted
CC BY-NC-SA
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 3 "Compartiendo secretos" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Definició, suma i multiplicació de polinomis

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M3. Introducción: compartiendo secretos
Conditional Remix & Share Permitted
CC BY-NC-SA
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 3 "Compartiendo secretos" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Presentació del Mòdul 3. Compartiendo secretos

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M4.1.1 Plano Real 1/2
Only Sharing Permitted
CC BY-NC-ND
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 4 "Corrigiendo errores" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Presentació del pla real, interpretació geomètrica, els vectors (suma vectorial, multiplicació escalar)

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M4.1.1 Plano Real 2/2
Only Sharing Permitted
CC BY-NC-ND
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 4 "Corrigiendo errores" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Propietats del pla real: associativa,commutatiu, element neutre del conjunt, inversos, propietat distributiva 1, propietat distributiva 2, compatibilitat, multiplicació per element neutre del cos.

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M4.1.2. Producto escalar
Only Sharing Permitted
CC BY-NC-ND
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 4 "Corrigiendo errores" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Definició i propietats del producte escalar i teorema del cosinus de l'angle

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M4.1.2. Producto escalar(ejercicio)
Only Sharing Permitted
CC BY-NC-ND
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 4 "Corrigiendo errores" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Excercici sobre la desigualtat de Cauchy-Schwarz

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M4.1.3.Espacios vectoriales
Only Sharing Permitted
CC BY-NC-ND
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 4 "Corrigiendo errores" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Definició, propietats i teorema de l'espai vectorial. Les operacions de suma i multiplicació escalar en un espai vectorial.

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013
M4.2.1.Independencia lineal
Only Sharing Permitted
CC BY-NC-ND
Rating
0.0 stars

Dins el mòdul 4 "Corrigiendo errores" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Definició d'independència lineal i conjunts generadors

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Date Added:
08/20/2013