Student Teacher

Description

Overview:
उद्दिष्टे-१.विद्यार्थ्यांना क्रांतीयुग हि संकल्पना समजणे.२. विद्यार्थाना जगातील प्रमुख खंड नकाशात दाखवता येणे.३.विद्यार्थांना जगातील तीन महान क्रांतीची  नावे सांगता येणे.४.विद्यार्थ्यांना अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याविषयी माहिती होणे.५..विद्यार्थांना अमेरिका खंड नकाशात दाखवता येणे.६.विद्यार्थ्यांना नकाशाच्या सहाय्याने अमेरिकेतील ब्रिटीश वसाहतींचे ठिकाण स्पष्ट करता येणे.
Subject:
History
Level:
High School
Grades:
Grade 9
Material Type:
Lesson Plan
Author:
Date Added:
09/28/2016
License:
Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives
Language:
Marathi
Media Format:
Graphics/Photos, Video

Comments

Standards

No Alignments yet.

Evaluations

No evaluations yet.

Tags (2)