Author:
Дарина Кузнєцова
Subject:
Education
Material Type:
Lecture Notes
Level:
College / Upper Division
Tags:
 • Інструмент
 • Інструментальне Виконання
 • Гра На Фортепіано
 • Заняття
  License:
  Creative Commons Attribution
  Language:
  Ukrainian
  Media Formats:
  Text/HTML

  Education Standards

  Основний музичний інструмент

  Основний музичний інструмент

  Overview

  План-конспект заняття з основного музичного інструменту

  Художній образ у музичних творах

  Тема № 6. Гармонічний аналіз пісенного матеріалу з шкільного репертуару. Робота над ансамблем між грою та співом, показ вступу і зняття звуку

  Вид заняття: індивідуальне, практичне

  Тип заняття: узагальнення та систематизація знань

  МЕТА: дидактична: домагатися від студента свідомого засвоєння пісенного матеріалу та розуміння технічних завдань, що ставляться до виконання;

  розвивати інструментальні та вокальні навички координацію гучності голосу та музичного супроводу під час виконання пісень з репертуару закладу загальної середньої освіти, внутрішній музичний слух, ладове відчуття;

  виховна: виховувати музичні смаки, культуру почуттів, професійний інтерес до вивчення програмового матеріалу, прагнення отримувати нові знання самостійно.

  МЕТОДИ: практичні, словесні, наочні, аналітичні, метод повідомлення, аналізу, порівняння, узагальнення, методи стимулювання музичної діяльності.

  ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ: посібники, ілюстрований матеріал, аудіозапис творів, відеоматеріали.

  МУЗИЧНЙ МАТЕРІАЛ ДО ТЕМИ:

  1. Й Мислівечек «Соната»
  2. М. Коровіцин «Прогулянка Парижем» зі збірки «Музична мандрівка країнами Західної Європи»

  ПРОГНОЗОВАНІ ОЧІКУВАННЯ:

  1. Гармонічний аналіз пісенного матеріалу педагогічної практики.

  2. Досягнення координації між співом та грою на музичному інструменті.

  3. Відпрацювання навику активних ауфтактів та зняття звуку.

  ЛІТЕРАТУРА: 

  1. 1. Білоус В. П. Психологічні аспекти формування виконавської художньої майстерності / В. П. Білоус // Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. – К., 2010. – Вип. 1. – С. 97-103.

  2. Матковська М.В. Підготовка вчителя музики до виконавської діяльності // Педагогічні науки. Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2001. – С. 111-117.

  3.Кукловская В.Г. Музыкально-ритмические движения в детском саду / В.Г. Кукловская. – Киев, «Музычна Украина», 1986. – 155 с.

  4. Музичне мистецтво. Нотна хрестоматія. 1 клас / уклад. О. І. Золотарьова,          З. П. Ткемаладзе. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 128 с.

  5. Некрасов Ю. І. Комплексне навчання гри на фортепіано: навч.-метод. посібник для вищ. муз. навч. закладів. Одеса: АстроПринт, 2000. –  148 с.

  6. Паронова В. І., Шевченко Н. М. Співаємо, танцюємо, граємо. Збірка пісень для дітей молодшого дошкільного віку / В. І. Паронова, Н. М. Шевченко. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2009. – 112 с.

  7. Паронова В. І., Шевченко Н. М. Співаємо, танцюємо, граємо. Збірка пісень для дітей середнього дошкільного віку / В. І. Паронова, Н. М. Шевченко. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2009. – 112 с.