Author:
Melih Gemci
Subject:
Visual Arts
Material Type:
Lesson Plan
Level:
High School
Tags:
 • AFİŞ
 • GRAFİK
 • GRAFİK PROGRAMLARI
 • Logo
 • TASARIM
  License:
  Creative Commons Attribution
  Language:
  Turkish
  Media Formats:
  Graphics/Photos

  11 SINIFLARDA GRAFİK EĞİTİMİ

  11 SINIFLARDA GRAFİK EĞİTİMİ

  Overview

  11. sınıflar Görsel tasarımlarda gRafik tasarımlar için gerekli olması gereken programlar

  11. sınıflarda Grafik Sanatlar

  11. SINIF

  MODÜL / ÜNİTE PROGRAMI

   

  1. Modül / Ünite  ADI : Grafik Sanatlar
  2. Modül / Ünite  AMAÇLARI.
  • Öğrencilerden, kendi ad ve soyadları ile logotype ya da ad ve soyadlarının baş harfleri ile amblem tasarlamaları istenir.
  • Uzaktan eğitim araçlarını keşfettirmek
  • Bir uzaktan eğitim ortamı yaratmalarını sağlamak

  Kazanımlar:

  Bu modülü tamamladığınızda;

  • Grafik sanatların çeşitlerini açıklar.
  • Grafik tasarımların günlük hayattaki etkilerini açıklar.
  • Tanıtım amaçlı Amblem – Logo, Afiş, Kitap kapağı grafik uygulamaları yapar.
    

  3. Modül / Ünite   SÜRESİ

  6 Saat

  4. Modül / Ünite   HEDEF KİTLESİ

  Grafik sanatların çeşitlerinin ve uygulama alanlarının gösterildiği, farklı amaçlarla kullanılan

  Programların kullanıldığı, sektörel olarak mesleki yönlerinin gösterilmesini amaçlayan ve meslekle ilgili fikir sahibi olmak isteyen, 11. Sınıf Öğrencilerini kapsamaktadır.

  5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

  • Grafik sanatların çeşitlerinin ve uygulama alanlarının gösterildiği bir sunum hazırlanır.
  • Öğrencilerden uygulama için çizim, boyama, kesme ve yapıştırma araç gereçleri getirmeleri istenir.
  • Öğrencilerden bildikleri grafik tasarım programları ile ilgili bilgi vermeleri istenir
  • Öğrencilere kendi isimleri ile ilgili bir logo çalışması yapmaları istenir.
  • Logo çalışması yapılırken kullanılacak grafik programları ile ilgili bilgi verilerek uygulama safhası anlatılır.
  • Pratik çalışma: Ücretsiz Grafik tasarım programları

  6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

     Konuların Dağılım Tablosu

  Konular

  Süre (Saat)

  Grafik sanatların çeşitleri Nedir? açıklar.

  1

  Grafik tasarımların günlük hayattaki etkilerini açıklar.

  1

  Tanıtım amaçlı grafik tasarım programları tanıtımı yapılır

  2

  Program ve çizimlerle ilgili bötün ürünün ortaya konulması sağlanır

  1

  Toplam

  6

  7. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ

  Keşfetme, Öğrenme, soru-cevap-, yaparak öğrenme,

  8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  • Konuya ilişkin özgün yaklaşımlar ve yaratıcılık
  • Kompozisyon
  • Tekniğe uygunluk
  • Temiz ve düzenli çalışma
  • Süreyi iyi kullanma

  9. GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR

  • Grafik sanatların çeşitlerinin açıklanması
  • Grafik sanatların günlük hayattaki etkilerini açıklaması
  • Verilen konularla ilgili araştırma yapması
  • Seçtiği konuya uygun grafiksel bir çalışma yapması
  • Çalışmasını kullanılabilir duruma getirmesi