Group Information

Group Title

CIRAX

Group Description

CIRAX: COL·LABORATORI INTERUNIVERSITARI DE RECURSOS
D'APRENENTATGE EN XARXA

La finalitat de CIRAX és ajudar al professorat de les universitats catalanes a esdevenir una comunitat educativa que utilitza de manera sistemàtica els recursos d’aprenentatge emmagatzemats en un repositori compartit, i
que és actiu en la creació, actualització i compartició de recursos i metodologies per a l’aprenentatge. Una comunitat que té per objectiu la millora contínua de la qualitat docent i que progressa a partir de l’experiència i la pràctica reflexiva.

Group's Subject

  • Math

Group's Levels

  • College / Upper Division
  • Adult Education

Group Type

Instructors